Suteiktas AM Atestatas

Suteiktas AM Atestatas

2011m. rugpjūčio 26d. LR Aplinkos Ministerija išdavė atestatą Nr. 6679 suteikiantį teisę atlikti statinio dalies projektavimą ir statinio statybą, ypatinguose statiniuose.

.

.

.

.